PŘÍPAD DOKTOR SACHARIN


Obezita trápí velké množství lidí. Dokážeme s ní a jinými obtížemi, způsobenými špatnými stravovacími návyky, účinně bojovat? Při řešení detektivního případu prozkoumáme složení běžných sladkostí a seznámíme se s vlivem nadměrné konzumace cukru na lidský organismus. Formou simulační hry podstoupíme testování účinků energetických nápojů a ve cvičné kuchyni si připravíme zdravé palačinky.


Rozšířená anotace


Obezita je civilizační onemocnění s plíživým nástupem. Nevyvážená strava, která je pro rozvinuté země charakteristická, se vyznačuje vysokým obsahem monosacharidů a nasycených omega-6 mastných kyselin. České děti trápí obezita čím dál častěji. Ta je způsobena nejen životním stylem, sezením u počítače či u televize a malým množstvím pohybu, ale i nezdravými stravovacími návyky.
Program se skládá ze tří bloků. V první části žáci zkoumají různé formy ochucování a slazení a zvažují rizika nadměrného používání cukru. V druhé části si prostřednictvím venkovní pohybové simulační hry prožijí účinky energetických nápojů a seznámí se s mechanismem jejich působení. Ve třetí části si samostatně připraví celozrnné palačinky z kvalitních surovin bez použití tuku a přidaného cukru. Program bude zakončen jejich společnou degustací.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno Jundrov. Část programu probíhá v zahradě za každého počasí.

Požadavky na účastníky
svačina, vhodné oblečení dovnitř i na ven, přezůvky, v případě deště pláštěnka


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Dbá o zdravý životní styl: program vede žáky k pochopení negativního vlivu cukru a energetických nápojů na dětský organismus a s možností použití přírodních forem cukru.

Výstupy
Žák/dítě:
 • analyzuje složení potravin z etiket sladkostí, vyhodnotí, které suroviny se nejčastěji vyskytují
 • vyhodnotí negativní důsledky nadměrné konzumace cukru, rozliší, na které z uvedených zdravotních potíží může mít cukr negativní vliv
 • na simulační hře pozoruje mechanismy účinku energetických nápojů
 • připraví dezert z celozrnné mouky s náplní bez tradičního cukru


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova (přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (napomáhá k zvládání vlastního chování, napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování)


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní