Javorový mužíček


Javorový mužíček nás naučí žasnout nad přírodninami v parku. Seznámíme se v jeho doprovodu s mnohými drobnými živočichy a zažijeme rozmanitá dobrodružství na čerstvém vzduchu.


Rozšířená anotace


Doprovodná loutka - Javorový mužíček bude děti provázet celým programem. Pomocí metodiky, kterou obdrží paní učitelka bude dětem nabízet různé aktivity zaměřené na hru s přírodninami a přiblížení života jednotlivých zvířecích obyvatel zahrady (motýl, vrabec, kos, mravenec, hlemýžď).


Základní údaje o programu


Délka programu
2.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
MŠ od 3 let

Optimální počet účastníků


Místo začátku a konce programu – popis místa
zahrada vily Stiassni

Požadavky na účastníky
Vhodné oblečení a obuv do terénu zahrady. Pláštěnka, svačina a pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Děti si uvědomí, že hračky nemusí být jen kupované ale i přírodniny, které najdeme všude kolem nás. Dozvídají se o životě živočichů zahrady a o tom, co k životu potřebují. Žasnou nad rozmanitostí květin i živočichů zahrady.

Výstupy
Žák/dítě:
  prakticky si vyzkouší hru na motivované jednotlivými živočichy:
 • přenášení „housenek“ mravenci do mraveniště
 • vytváření výtvarných dílek pomocí připravených siluet motýlů
 • v podobě straky hledání shodných přírodnin
 • pozorování okolí a vytváření hnízdečka pro vrabce
 • napodobování kosí písničky hraním na rytmické nástroje, které v přírodě najdete
 • pohybová hra na káně a myšky
 • malování „slizové cestičky“ jako hlemýžď


Zařazení dle RVP


Vzdělávací oblast
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika – Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence občanské