ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA


Většina našeho oblečení je z bavlny. Jaké jsou pracovní podmínky v textilním průmyslu? Jaké jsou příčiny a souvislosti mnohdy přehnaně nízkých cen oblečení v globalizovaném světě?Program reaguje na kampaň Ušili to na nás.


Rozšířená anotace


Většina našeho oblečení je z bavlny. Jaké jsou pracovní podmínky v textilním průmyslu? Jaké jsou příčiny a souvislosti mnohdy přehnaně nízkých cen oblečení v globalizovaném světě?
Na úvod programu je zařazena zahřívací hra, v níž žáci vyjadřují svůj vztah k oblečení. Následuje brainstorming k hledání věcí, které nás ovlivňují při výběru oblečení. Při další aktivitě žáci zjišťují informace o původu svého oblečení, ze kterých pak odvozují rozložení textilního průmyslu ve světě. Seznamují se s fázemi zpracování a výroby oblečení a sociálními a environmentálními riziky, která jsou s tím spojená. Při práci s mapou si uvědomí globalizovaný proces výroby oblečení a při simulační hře prožijí pracovní podmínky v „robotárně“. Po ní následuje diskuse. Žáci porovnávají etické kodexy firem s články o reálných podmínkách v textilních továrnách. Na základě všech zjištěných informací žáci zaujímají svůj postoj k této problematice a diskutují o možnostech odpovědného spotřebitelství.
Autorem programu je Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi, program je z cyklu Svět v nákupním košíku.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina (pitný režim je zajištěn)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák je veden k rozlišování výhod a nevýhod konvenčních a ekologicky šetrných technologií, k usilování o šetrné a ohleduplné spotřebitelství a k přemýšlení o potřebě postupného přechodu k udržitelnému životu.

Výstupy
Žák/dítě:
 • popíše proces zpracování bavlny až po výsledné oblečení
 • umístí jednotlivé fáze zpracování materiálů a výroby oblečení do mapy
 • vysvětlí ekologické dopady pěstování bavlny
 • vyjmenuje rizika spojená s procesem výroby oblečení
 • odvodí příčiny zneužívání pracovníků v textilním průmyslu v rozvojových zemích
 • vyjmenuje společenské alternativy ke konvenčnímu bavlněnému oblečení, jako je biobavlna, šetrnější přírodní materiály, fairtradové a spotřebitelské kampaně, omezení spotřeby
 • zaujme na základě dostupných informací vlastní stanovisko a vhodně jej formuluje


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech


Vzdělávací oblast
Člověk a příroda/ Zeměpis, Přírodopis; Člověk a společnost / Dějepis

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské