VÁNOCE MATKY PŘÍRODY


Vánoce plné sněhu, světýlek a voňavého pečení? Proč je ale dnes sníh spíše vzácností? A odkud se berou suroviny na vánoční dobroty, když ne ze supermarketu?


Rozšířená anotace


Suroviny na náš stůl často putují z obrovské dálky a spolu s dalšími vlivy lidské činnosti to způsobuje oteplení planety, a tím nedostatečné podmínky pro přežití některých živočichů a rostlin.
Program se skládá ze tří bloků. V první části žáci přemýšlejí nad možnými příčinami, proč je Matka Příroda nešťastná, smutná, proč se neraduje z Vánoc jako my ostatní. V druhé části zkoumají, odkud k nám přicházejí suroviny na vánoční pečení, pokusí se najít alternativy surovin z menší vzdálenosti a upečou vánočku, kterou si dají do plátěného sáčku ušitého na Rozmarýnku ze zbytkových látek. Ve třetí části praktickým měřením a bádáním zkoumají, jak je živočichům a rostlinám, když v zimě krajinu přikryje peřina sněhu, a jak jim je, když jsou vystaveni střídání teplot, pokud sníh nenapadne.
Na závěr každý Matce Přírodě dá dáreček v podobě závazku šetrnějšího chování vůči přírodě.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–45

Místo začátku a konce programu – popis místa
Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno Jundrov. Část programu probíhá v zahradě za každého počasí.

Požadavky na účastníky
svačina, vhodné oblečení dovnitř i na ven, přezůvky


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáka k porozumění provázanosti organismů a prostředí a pochopení důsledků vzniklých narušením jejich rovnováhy a k výběru šetrného a ohleduplného spotřebitelství.

Výstupy
Žák/dítě:
 • vyrobí si opakovaně využitelný obal
 • upeče tradiční pečivo z lokálních a BIO surovin
 • porovná vzdálenosti, které urazí suroviny při dopravě k nám
 • ověří si princip fungování skleníkového efektu
 • v základních bodech vyvodí, co způsobí jeho zesílení způsobené člověkem
 • pokusem ověří význam sněhové pokrývky pro přírodu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova (uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě, rozumí provázanosti organismů a prostředí a zná důsledky jeho narušení, hledá způsoby, jak může sám snížit negativní dopad vlastní činnosti na životní prostředí, usiluje o šetrné a ohleduplné spotřebitelství).


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní