BARVY ZEMĚ


Kolik barev má země? Může to být červená i modrá? „Žížalí chodbou“ prolezeme do světa půdy, který prozkoumáme a ohmatáme. Naučíme se vyrábět barvy z půdy, nalovíme půdní breberky, podíváme se zblízka na žížalí štětinky a společně zjistíme, že půda není jen pro krtky.


Rozšířená anotace


Vydáme se do neobyčejného světa, který se skrývá pod našima nohama. Společně se přesvědčíme, že půda není mrtvá a nudná, ale že představuje rozmanitou a zajímavou součást naší přírody. V rámci didaktických her se žáci dozvědí, z čeho se půda skládá, jak vzniká a jaký vliv na ni může mít činnost člověka. Žáci se přímo v terénu seznámí s živými tvory, kteří mají v půdě svůj domov. Vytvoří si a na památku odnesou obrázek malovaný přírodními pigmenty.
Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí přibalte gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k pochopení důležitosti půdy a k uvědomění si rozmanitosti a jedinečnosti půdy a života v ní.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vyjmenuje jednotlivé složky půdy
  • popíše, co je to humus, jak vzniká a proč je v půdě důležitý
  • seznámí se s některými půdními živočichy
  • připraví si barvy z přírodních pigmentů
  • objasní význam půdy pro člověka


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní