PLANETA ZEMĚ – LIMITED EDITION


Soubory ke stažení: PDF


Naše planeta je jen jedna! A doslova se topí v problémech. Právě těmto problémům koukneme krapet na zoubek. Zaměříme se především na Českou republiku a na naše okolí. Prozkoumáme konkrétní dopady globálních problémů, třeba i v unikátní a citlivé krasové oblasti. Sestavíme společné koncepty a strategie nevedoucí ke kolapsu. Jaká budoucnost nás čeká? To je i na nás. Pobytový výukový program je sestaven pro zimní období, větší část programů se odehrává uvnitř střediska.


Rozšířená anotace


Pobytový program zaměřený na aktuální globální problémy, stav životního prostředí České republiky a našeho okolí a také na možná řešení. Stav životního prostředí a probíhající klimatická změna jsou ožehavá témata. Ponořte se se svými žáky hlouběji do problému.
Do programu vstoupíme motivací pomocí tragické historie konkrétní civilizace. Dále budeme postupovat od globálního pohledu až k lokálnímu průzkumu okolí bydliště žáků. Finálem programu je skupinová práce na konceptu zcela konkrétního projektu směřujícímu k dílčímu zlepšení objevených problémů.


Základní údaje o programu


Délka programu
28–30 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, Krásensko

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák pochopí souvislosti mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí, seznámí se s významem a principy udržitelnosti společnosti a její nezbytnosti k dalšímu vývoji lidské společnosti.

Výstupy
Žák/dítě:
  • formuluje výhody a nevýhody současného převládajícího ekonomického systému vyjmenuje možné alternativy k současnému ekonomickému systému a zhodnotí jejich výhody a nevýhody
  • uvede konkrétní dopady globálních problému v blízkosti jeho bydliště
  • navrhne konkrétní opatření nesměřující ke kolapsu společnosti


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova (ZŠ: Vztah člověka k prostředí; G: Člověk a životní prostředí)


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a jeho svět / Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody); Člověk a společnost / Výchova k občanství (Mezinárodní vztahy, globální svět); Člověk a příroda / Zeměpis (Životní prostředí). G: Člověk a příroda / Geografie (Životní prostředí); Člověk a společnost / Občanský a společenský základ (Mezinárodní vztahy, globální svět)

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k řešení problémů