Výstupy projektu

Výstupy

 

Analýza současného stavu naplňování klíčových kompetencí v oborech a průřezových tématech se vztahem k VUR

 

Zásady implementace metodického přístupu ACTIVE CITIZENS

Zásady implementace metodického přístupu GLOBAL STORYLINES

Zásady implementace metodického přístupu BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA

Zásady implementace metodického přístupu ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Zásady implementace metodického přístupu VENKOVNÍ UČENÍ

 

Vzdělávací program ACTIVE CITIZENS – metodika programu

Vzdělávací program BADATELSTVÍ: 5 kroků: Příručka pro badatele, kteří chtějí menit svět

Vzdělávací program GLOBAL STORYLINES – průvodce vzdělávacími metodikami

Vzdělávací program ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT – Cesta labyrintem ŠUŽ (metodika), Podrobný popis aktivit (příloha metodiky)Sborník nástrojů a návodů vhodných pro participaci žáků, rozvoj pedagoga a plánování (příloha metodiky)

Vzdělávací program VENKOVNÍ VÝUKA: Metodika pro učení přírodou


Evaluační zpráva: ACTIVE CITIZENS

Evaluační zpráva: GLOBE

Evaluační zpráva: Global Storylines

Evaluační zpráva: Škola pro udržitelný život

Evaluační zpráva: Venkovní učení

 

Akční výzkum v profesním rozvoji učitelů (model CIVIS)

 

Vývojové kontinuum

 

Prostor pro rozvoj odpovědného jednání k přírodě a lidem v RVP a vybraných ŠVP – výsledky srovnávací analýzy

Prostor pro rozvoj odpovědného jednání k přírodě a lidem ve skotském kurikulu – výsledek srovnávací analýzy

Prostor pro rozvoj odpovědného jednání k přírodě a lidem ve finském kurikulu – výsledek srovnávací analýzy

 

Analýza bariér omezujících práci učitele při rozvíjení odpovědného jednání žáků vůči přírodě a lidem

Analýza RVP z hlediska rozvoje kompetence k odpovědnému jednání: Oblast „Vztah k místu“

Návrh změn institucionálního rámce – doporučení, jak překonávat a snižovat bariéry

 

Analýza kurikula učitelských studijních programů/oborů na UHK v rámci projektu CIVIS

Sylabus předmětu Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě (UHK)

Učitelské studijní programy a formování občanských a sociálních kompetencí (monografie UHK)

 

Celoškolní přístup (metodický text pro studenty učitelství)

Interdisciplinární přístup (metodický text pro studenty učitelství)

Komunitní přístup (metodický text pro studenty učitelství)

Participativní přístup (metodický text pro studenty učitelství)

Výuka ve venkovním prostředí (metodický text pro studenty učitelství)

 

Odborné články

 

Činčera, J.; Valešová, B.; Doležalová Křepelková, Š., Šimonová, P., & Kroufek, R. (2019). Place-based education from three perspectives. Environmental Education Research, s. 1-14.

https://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622.2019.1651826?journalCode=ceer20

 

Křepelková, Š.; Činčera, J.; Kroufek, R. (2019). Becoming a Global Citizen through Participation in the Global Storylines Program. Sustainability 11, 4162.

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/15/4162

 

Simonova, P.; Cincera, J.; Kroufek, R.; Krepelkova, S.; Hadjichambis, A. (2019). Active Citizens: Evaluation of a Community-Based Education Program. Sustainability, 11(3), 663, 1-10.

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/663

 

Jan Činčera, Roman Kroufek, Kateřina Marková, Šárka Křepelková & PetraŠimonová (2019): The GLOBE program: what factors influence students’ and teachers’ satisfactionwith science education. Research in Science & Technological Education.

https://doi.org/10.1080/02635143.2019.1687441

 

 

Ke stažení

Informační leták

 

width=650

**