ZATOULANÁ KUŘÁTKA – ŠKOLNÍ VÝLET

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Program vychází z programu Dědečkův dvoreček. Pomůžete slepičce najít zatoulaná kuřátka? Během hravého hledání prozkoumáme život slepic, králíků i dalších zvířat žijících na Rozmarýnku. Připravíme si pomazánku a nápoj, které ochutíme bylinkami a jedlými plevely.


Rozšířená anotace


V průběhu programu žák prostřednictvím přímého kontaktu blíže pozná slepice a králíky chované na Rozmarýnku, prožije život králíka od narození po dospělost, seznámí s jednotlivými členy slepičí rodiny, zjistí, jak vypadá vajíčko uvnitř a kdo může být pro slepice nebezpečný. V části programu pracují žáci samostatně v centrech aktivit, která opakují a rozšiřují praktickými a simulačními aktivitami znalosti o domácích zvířatech chovaných na statku. Žáci si do třídy odnesou obrázek statku s obrázky zvířat na na další práci ve škole či ve školce.

Ve volném čase zbyde chvíle na prohlídku prvků zahrady a na seznámení s domácími a exotickými živočichy, které na Rozmarýnku chováme.


Základní údaje o programu


Délka programu
5.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
12–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
zahrada Rozmarýnku

Požadavky na účastníky
pití, svačina, přezůvky a pláštěnka (v případě deštivého počasí), riziko výskytu alergenů (srst, peří)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program má za cíl vytvářet kladný vztah k domácím a hospodářským zvířatům pomocí přímého kontaktu s nimi, učí, jak o ně ohleduplně pečovat.

Výstupy
Žák/dítě:
 • rozezná u králíka a slepice dospělce a jejich mláďata
 • hmatem rozezná peří, vlnu a srst králíků
 • dokáže vyjmenovat alespoň 3 věci, co může dát králíkovi, slepicím jako potravu
 • chová se ohleduplně v přítomnosti živého zvířete
 • dítě rozpozná žloutek od bílku, pojmenuje skořápku
 • dítě dokáže vyjmenovat alespoň 5 produktů hospodářských zvířat, které člověk využívá.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova (rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům mezi člověkem a prostředím, podněcuje toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnot)


Vzdělávací oblast
Vzdělávací oblasti MŠ: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a svět. Vzdělávací oblast ZŠ: Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.