ZAHRADA U ŘEKY

ZAHRADA U ŘEKY leží poblíž pracoviště Lipky Kamenná, na Starém Brně kousek od Svratky. Její otevření se blíží, neboť se dokončuje bezbariérová přístupová lávka z ulice Kamenná (březen 2019).

 

JAK ZAHRADA VZNIKLA?

Rada města Brna v roce 2015 rozhodla o využívání pozemku p. č. 769 pro vzdělávací účely. Pozemek je součástí  biokoridoru, jeho využívání je tímto omezeno. Představitelé Brna oslovili v roce 2015 Lipku – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, aby se pozemku ujala a vybudovala zde prostory, které budou využívány v souladu s pravidly územního plánu. Statutární město Brno a Lipka uzavřely smlouvu o pronájmu, Lipka zde přislíbila vybudovat zahradu, město Brno přístupovou lávku k ní.

 

ZAHRADA BUDE BRZY ZPŘÍSTUPNĚNA

Zahrada je hotová od podzimu 2017 také díky prostředkům z evropských fondů. Dosud ale nemohla být zpřístupněna, protože chyběla bezbariérová lávka k ní. Ta se nyní dokončuje (březen 2019), takže kolaudace a otevření zahrady se blíží.

 

K ČEMU BUDE SLOUŽIT?

Zahrada bude sloužit jak účastníkům rozmanitých aktivit Lipky, tak částečně i veřejnosti. Pečuje o ni a využívá ji nedaleké pracoviště Lipky na Kamenné 20, kde je zahrada maličká, zatímco význam přírodních zahrad pro Lipku je velký. Věnuje se jim už přes 25 let, u všech  lipkových pracovišť přírodní zahrady fungují. Děti i dospělí se v nich učí, relaxují, hrají si, vzdělávají se – a to jak v rámci školního vyučování, tak ve volném čase. Zahrady bývají využívány i pro tzv. zahradní terapii, která pomáhá lidem s různými problémy či postiženími.

Jakým způsobem a jak často bude zahrada otevřená veřejnosti, ukáže teprve čas – zaleží na kapacitě Lipky a možnostech další spolupráce s okolím.

 

ODPOVĚDI NA OTÁZKY, které nová lávka vzbuzuje, najdete v rozhovoru s ředitelkou Lipky Hanou Korvasovou.

O DEMOLICI DOMU NA KAMENNÉ 42 na podzim loňského roku si můžete přečíst článek Kláry Kubíčkové.

 

Podívejte se, jak vypadá:

Vyvýšené a hmatové záhony osázené rostlinami se zajímavou vůní a texturou lákají k přičichnutí i ohmatání. Ve výšce asi 50 cm nad povrchem cesty na ně každý snadno dosáhne.

 

Smíšené trvalkové záhony jsou v zahradě v různých obměnách – někde převažují sluncemilné trvalky a bylinky, jinde celoročně kvete směs lákající motýly a jiné opylovače. Jsou vytvořeny tak, aby dlouho vydržely a vyžadovaly jen málo péče.

 

Divočina je klidný kout zahrady ponechaný bez zásahů člověka, kde mohou žít i plaší živočichové. Navíc je tu tzv. „broukoviště“ – dřevěné kmeny a větve – jako vhodné prostředí pro četné druhy brouků a blanokřídlých.

 

Systém hospodaření s vodou je tu proto, aby každá kapka deště dobře posloužila zahradě a neodtekla pryč. Vodu ze střechy altánu zachytáváme do velké nádrže s přepadem do malého jezírka. Případné přebytky se vsakují do spodních vrstev půdy v tzv. dešťovém záhonu. Stojatá hladina jezírka nabízí životní prostor jiným druhům živočichů než nedaleká řeka, například dravému hmyzu, který loví nechtěné návštěvníky (jako třeba larvy komárů).

 

Komposty jsou základem každé zahrady. Zde naleznete jednak vícekomorový kompostér, usnadňující zrání kompostu a manipulaci s ním, jednak pomalu zrající dřevnatý a listový kompost umístěný pod torzem ořešáku.

 

Kamenná zídka poskládaná nasucho poskytne úkryt hmyzím pomocníkům i ještěrkám. Kámen akumuluje sluneční teplo a rovnoměrně jej vyzařuje. Vytváří tak příjemné mikroklima pro bylinky vysazené u jeho paty.

 

Sluneční past je pojem pro záhon nakloněný tak, aby zachytil co nejvíce slunečních paprsků. Ochrání teplomilné a choulostivější rostliny před studeným vzduchem proudícím podél řeky

 

A ještě podzimní skutečnost z ptačí perspektivy:

 

© LIPKA 2020