CIVIS: ZAOSTŘENO NA OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

 

3 + 1 DŮVOD PRO CIVIS

  • Příprava budoucích učitelů je teoretická a nesleduje trendy
  • Chybí dlouhodobá metodická podpora učitelů
  • Učivo a kompetence odděluje v RVP hluboká propast
  • Chceme, aby se učilo v reálném světě

 

JDEME NA TO ZE VŠECH STRAN

 

CO CHCEME DOSÁHNOUT?

  • UČIT S ÚSPĚCHEM

Ověřit a zavést do škol účinné metodické přístupy zaměřené na propojování poznatků a dovedností z různých oborů a užitečných pro reálný život (tedy v oblasti sociálně a environmentálně odpovědného chování žáků).

  • PROPOJIT AKADEMIKY S UČITELI

Rozvíjet spolupráci mezi učiteli na základních a středních školách s akademickými pracovníky na univerzitách.

  • PŘEKLENOUT PROPAST V RVP

Rozpracovat hladiny sociálních a občanských kompetencí a provázat je s učivem.

  • ZJISTIT, CO NÁM BRÁNÍ

Identifikovat bariéry, které brání zavádět efektivní metody do školství.

 

Máme na to všechno čas od října 2016 do září 2019.

 

Kontakt

 

Projekt CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence je spolufinancován Evropskou unií.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Aktuálně

Konference aktérů ve vzdělávání

Zveme všechny k diskusi o bariérách na cestě ke vzdělávání odpovědnému vůči přírodě i lidem. Proběhne 18. září v Hradci Králové.

více informací
**