XVI. ROČNÍK SOUTĚŽE DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Vyhodnocení XVI. ročníku Soutěže diplomových prací proběhlo v rámci tradiční mezioborové konference v úterý 27. listopadu 2018 v prostorách KÚ JMK v Brně. V roce 2018 bylo přihlášeno 22 prací, z toho 4 prácíev bakalářské kategorii a 18 v kategorii diplomové. Komise hodnotitelů ocenila tři bakalářské a čtyři diplomové práce.


V kategorii BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ získali ocenění:

1. Klára Vaculíková – Hodnocení stavu ochozského potoka (Vysoké učení technické v Brně)

  • pomocí dvou odlišných metod zhodnotila stav Ochozskéhopotoka v úseku od pramene po ČOV Březina, v rámci své práce komunikovalas místním úřadem a navrhla konkrétní opatření pro zvýšení kvality vody, kterémohou být v obci využity.

 

2. Kamil Maralík – Vliv dlouhodobého managementuna uchycení poloparazitů rodu kokrhelv travních porostech (Univerzita Palackého v Olomouci)

  • experimentálně ověřil využití kořenového poloparazita na travách,který potlačuje konkurenčně zdatné dominanty a zvyšuje tak biodiverzitulučních porostů. Metoda je finančně nenáročná a zcela ekologická.

 

3. Andrea Šimečková – Faktory ovlivňující početní stavyzajíců na okrese brno-venkov (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

  • provedla obsáhlý terénní výzkum dvou lokalit, na kterýchse vyskytuje populace zajíců a sledovala faktory, které mají vliv na její velikosta kvalitu života. Předložila studii, která může být zohledněna při dalším urbanistickémplánování.


V kategorii DIPLOMOVÝCH PRACÍ získali ocenění:
1. Gabriela Skoupá – Distribuce vybraných druhůterestrických bezobratlýchv jeskyni býčí skála, Moravský kras (Univerzita Palackého v Olomouci)

  • provedla první komplexnější průzkum fauny jeskyně Býčí skála,ve kterém navyšuje počet potvrzených žijících bezobratlých. Svým výzkumempomohla k obohacení poznatkové základny v u nás málo známém oboru biospeleologiea také napomohla ke zvýšení znalostí o udržení ochrany bezobratlýchživočichů v CHKO Moravský kras.

 

2. Kateřina Knoppová – Srážko-odtokový procesv podmínkách klimatické změny (Vysoké učení technické v Brně)

  • vytvořila software, který predikuje úhrn srážek a průtokv povodí. S pomocí dat z ČHMÚ jej kalibrovala na povodí VD Vír I a předpovídábudoucí měsíční průtoky do roku 2099, čímž vytváří relevantní podklad proúzemí, případně i krizové plánování.

 

3.Petra Suková – Možnosti eliminace sulfonamidůz vodního ekosystému (Vysoké učení technické v Brně)

  • v rámci svého výzkumu prokázala, že v ČOV Brno-Modřice nedocházík eliminaci sulfonamidů, dále provedla základní výzkum k využitídřevokazné houby pro čištění antibiotik z vodního ekosystému.

 

Cena Komise hodnotitelů:

Renata Škovroňová – Renální in vitro modely v toxikologii (Masarykova Univerzita)

  • obdržela cenu Komise hodnotitelů za mimořádný vědeckýpřínos. Autorka zvládla velmi pokročilé metody kultivace buněčných kultur invitro, které stále nejsou ve výzkumných laboratořích považovány za standard. Zároveň přináší nové poznatky o cyanotoxinech, které patří k častým kontaminantůmvod s vodním květem. Práce je v anglickém jazyce a vznikala na třechpracovištích, z toho dvě byla zahraniční.

 

Anotace všech soutěžících prací najdete ve sborníku Studenti pro Jihomoravský kraj 2018.

 

Informace o proběhlých ročnících soutěže

Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace

IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447
ID datové schránky: fqbk27z
Lipová 233/20, Brno, +420 543 330 838
lipka@lipka.cz   
Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.