Aktuálně Kamenná

Činnost Lipky aktuálně

Vláda zrychluje uvolnění opatření a my s radostí navazujeme.

Podle plánu, který Vláda ČR upravila 30. dubna, předpokládáme, že:

 1. Schůzky našich kroužků, klubů a výpravy víkendovek začnou probíhat již od 11. května. Účastníci budou kontaktováni pro zjištění zájmu o účast a zkoordinování splnění hygienických požadavků. Pro činnost kroužků, klubů a víkendovek nyní platí  tato Pravidla pro organizaci zájmové činnosti Lipky a vratky účastnických poplatků.
 2. Semináře pro učitele a akce pro veřejnost mohou začít opět probíhat od 11. května, pro konkrétní informace sledujte Kalendář akcí.
 3. Výukové programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ, školy v přírodě, pobytové programy a vysokoškolská výuka budou probíhat v závislosti na fungování škol.

Termíny a podmínky se mohou změnit, pokud dojde k upravujícím rozhodnutím ze strany Vlády ČR.

 

Letní tábory zatím připravujeme. Sledujeme požadavky hygieniků a zatím předpokládáme, že maximum táborů proběhne. Podrobnosti k přihlášení, odhlášení a vratkám peněz sledujte na stránce Tábory. Patří-li účastník do rizikové skupiny (anebo má takovou osobu ve společné domácnosti) a rozmyslí si z toho důvodu účast na táboře, prosíme o tuto informaci obratem. Pokud tak učiníte do 25. května 2020, tak vám vrátíme celou částku, kterou jste Lipce za tábor již poslali.

 

Mgr. Hana Korvasová

ředitelka Lipky


Pravidla pro zájmovou činnost

Pro činnost kroužků, klubů a víkendovek Lipky platí od 11. května tato

 

Pravidla pro organizaci zájmové činnosti Lipky a vratky účastnických poplatků.


Kdy spustíme přihlašování do kroužků?

Přihlašování do kroužků na školní rok 2020/2021 spustíme 1. června 2020 v 10.00 na stránce www.lipka.cz/krouzky.

 

Mají vaše děti rády přírodu, baví je její poznávání a chtějí trávit víc času venku s kamarády? Líbí se jim tvoření a budou nadšené, když při něm využijí i trochu netradiční materiál, který najdeme v přírodě? Baví je prozkoumávat zahradu a zajímají se, k čemu můžeme využít všechny ty skvělé plody, které v ní rostou? Tak to jste tady správně a z našich kroužků si určitě vyberete.

 

Naše kroužky

 • jsou zaměřené na poznávání přírody. Děti vedeme ke kladnému vztahu ke všemu živému
 • jsou plné pohybu v přírodě – spoustu času trávíme v našich přírodních zahradách
 • vedou kvalifikovaní a zkušení lektoři. Klademe důraz na vzájemný respekt a spolupráci

Učit či neučit venku?

UČIT ČI NEUČIT VENKU (mimo školu)

Rádi s vámi sdílíme vývoj v situaci kolem ne/zákazu učení v přírodě mimo pozemky školy.

 

Pro mnoho škol, ředitelů, učitelů i rodičů je situace stále nejasná a necítí jistotu, že mohou s dětmi vyrazit ven, proto jsme společně s dalšími organizacemi (PavučinaChaloupky o.p.s.Lipka - pracoviště Kamenná, Vzdělávací centrum TEREZA a Česká rada dětí a mládeže) sepsali dopis a požádali pana ministra o úpravu formulace v dokumentu tak, aby bylo jasné, že učení v přírodě v okolí školy není zakázáno.

 

PROČ?

 1. Jak možná víte, v souboru hygienických pokynů pro školy od MŠMT jsou doporučovány přestávky venku i pobyt a učení dětí venku, ale pouze na pozemku školy - viz (http://www.msmt.cz/file/52773_1_1/download/)
 2. V rozhovoru na TV Seznam pan ministr Robert Plaga vysvětlil, že učení v přírodě, kde bude dětská skupina sama např. v lese, možné je. Dokument (viz výše) není pro školy závazný a je třeba používat „zdravý rozum“ (rozhovor s p. Plagou na TV Seznam, čas13 :22 - 15:08)
 3. K tématu vyšel i článek na aktuálně.cz ČLÁNEK https://zpravy.aktualne.cz/…/r~02349814950a11eab408ac1f6b…/
 4. Stále můžete podepsat petici za možnost učení v přírodě: https://www.petice.com/rozieni_pravidel_pro_zahajeni_koly_o…Petice má již i dodatek, ve kterém autoři žádají o písemné vyjádření a upřesnění možností učit venku. - více zde dodatek k petici https://www.petice.com/a/265556
 5. Pokud váháte proč ven, přínosy učení venku shrnuje kniha TAJEMSTVÍ ŠKOLY ZA ŠKOLOU (volně ke stažení na https://ucimesevenku.cz/tajemstvi-skoly-za-skolou/)

Držme si palce, ať se situace brzy vyjasní a bude možné využívat víc zelených učeben, které v květnu a červnu nabízí ideální podmínky pro vzdělávání.


Kamenná

INFORMACE K VYHLAŠOVANÝM ŠABLONÁM II

Uvažuje vaše škola o získání finančních prostředků ze Šablon II.?


Využijte tuto možnost také pro financování vašeho vzdělávání na Lipce!

Aktuální nabídku našich DVPP seminářů pro školní rok 2018/19 připravujeme s ohledem na podmínky šablon, zaměřujeme se přitom na vzdělávací oblasti polytechnická výchova a osobnostně sociální a profesní rozvoj. Do kategorie polytechnická výchova spadají letos i naše tradiční konference Konev a Konvička. Pokud uvažujete o účasti, zaplaťte si účastnický poplatek z šablon.

 

Šablony vám umožní výrazný osobnostní růst v oblasti environmentální výchovy!

Šablony vám mohou pokrýt velkou část nákladů tzv. Specializačního studia pro koordinátory EV. Stačí v projektové žádosti navolit co největší počet osmihodinových jednotek v oblasti polytechnická výchova. Podobně můžete díky šablonám financovat i velmi žádané „doškolováky“ – jednorázové vzdělávací akce pro již vystudované koordinátory EV.

 

Šablony nejsou nic obtížného, proto se právě jmenují šablony…

Milena Emmerová, ředitelka malotřídní ZŠ v Boleradicích nám o své zkušenosti s šablonami řekla: „Šablony jsou perfektní příležitostí k osobnímu rozvoji pedagogů. Kromě doporučených aktivit se můžete věnovat i rozvoji v oblastech, které bývají odsunuty na druhou kolej – osobnostní rozvoj, hudební výchova, tvořivé semináře. Každá škola může využít šablony dle vlastních potřeb. Aby došlo ke splnění povinných částí, moc doporučuji předem se na náplni šablon domluvit s kolektivem učitelů.“

 

V případě, že chcete použít šablony na financování našich aktivit a nemáte s nimi zkušenosti, můžete se zeptat naší projektové manažerky Jany Dvořáčkové: jana.dvorackova(at)lipka.cz.

 

Informace k aktuální výzvě najdete přímo na webu MŠMT: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm


Kamenná

© LIPKA 2020