MONA – Moving Nature

Projektem MONA Lipka rozšiřuje úspěšnou spolupráci v přeshraničních projektech. Parterem projektu je rakouská organizace pro environmentální vzdělávání UmweltildungAustria.


Projekt MONA – Moving Nature zasahuje do oblasti vzdělávání a ochrany životního prostředí. Jeho hlavním tématem je zdravý životní styl. Byl podpořen operačním programem Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013, státním rozpočtem ČR a finančními prostředky zřizovatele Lipky – Jihomoravského kraje. Celkový rozpočet projektu je 17 500 000 Kč.


MONA PRO DĚTSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

Nabídka vzdělávacích aktivit projektu je určena členům dětských a mládežnických volnočasových sdružení. Účastnit se mohou dětské oddíly turistické, přírodovědné, ochranářské, skautské atp. V rámci projektu vzniknou a budou realizovány víkendové pobytové programy o zdravém životním stylu. Čeští i rakouští účastníci se budou moci zúčastnit kuchařských workshopů nebo zkusit vytvořit na modelu šetrnou a ekologickou domácnost. Nově postavený Ekodům Rozmarýnek jim v tom bude vzorem. Program bude probíhat společně s rakouskými dětmi, kdy bude přítomen tlumočník. Víkendové pobyty budou probíhat v České republice létě a na podzim roku 2014.


MONA PRO DOSPĚLÉ

V rámci projektu bude vybudován ukázkový Ekodům. Na rekonstrukci a rozšíření stávajícího pracoviště Lipky Rozmarýnek budou použity v co největší míře technologie šetrné k životnímu prostředí. Po kolaudaci bude dům sloužit jako demonstrační objekt zdravého a šetrného bydlení. Návštěvníci budou moci v domě prakticky vidět např. šetrné izolační materiály, hliněné omítky, stěnu ze slaměných balíků, vytápění biomasou, zelené střechy, solární a fotovoltaické systémy, zařízení pro potlačení elektrosmogu, využití dešťové vody, rekuperaci vzduchu i odpadní vody, principy baubiologie atd.

 

Studenti a dospělí zájemci o tato témata se mohou zúčastnit praktických workshopů přímo na staveništi nebo přednášek o zdravém a šetrném bydlení. Akce budou probíhat od jara do podzimu 2014. Na konci roku 2014 proběhne závěrečná MONA konference o zdravém bydlení.

 

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak stavba Ekodomu pokračuje.

 

MONA PRO ŽÁKY

V rámci projektu budou vytvořeny koncepty týdenních pobytů v přírodě „Olympiáda zdravého životního stylu“ a pilotně budou ověřeny. Účastníky budou žáci s nadváhou nebo nezdravými stravovacími návyky. Ozdravné zážitkové kempy se budou odehrávat poblíž národního parku Donau-Auen v Rakousku. Součástí pobytu budou workshopy o přípravě zdravé bio stravy, zábavná cvičení, diskuze s dietologem a školním lékařem, exkurze národním parkem, večerní táborák, procházka nočním lesem i spaní ve stanech. Program bude probíhat společně s rakouskými dětmi, kdy bude přítomen tlumočník.

 

Fotografie z ozdravných pobytů v Rakousku si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Skupiny žáků i jednotlivci z 2. až 7. tříd ZŠ se mohou účastnit pobytů v červnu a červenci 2014. V červenci 2014 je možná účast i rodičů dětí.

Manažer projektu: Martin Šrom, martin.srom(at)lipka.cz

Realizační období projektu končí k datu 31. 12. 2014.

 

**