Terapie přírodou a pro přírodu

Přírodní terapeutické zahrady přestavují obrovský, v současné době nevyužitý potenciál. Jejich hlavní předností je, že příkladným způsobem kloubí zájmy ochrany přírody, uživatelskou a edukativní funkci. Jejich rozvojem podporujeme vznik ostrůvků zeleně, které mají potenciál stát se regionálními biocentry a biokoridory. Přírodní terapeutické zahrady zároveň přivádí přírodu k lidem, kteří až doposud stáli mimo hlavní zájem EVVO, mezi zdravotně i sociálně znevýhodněné a seniory pobývající v sociálních a zdravotnických zařízeních.

 

Hlavním cílem projektu proto bylo:

  • Vytvořit vhodné podmínky pro vznik nových přírodních terapeutických zahrad
  • Vytvořit komplexní nabídku krátkodobého a dlouhodobého vzdělávání v oblasti zakládání přírodních terapeutických zahrad a zahradní terapie pro pracovníky školských, zdravotnických a sociálních zařízení.
  • Začlenit téma přírodních terapeutických zahrad do Státního programu EVVO, dílčích krajských koncepcí  EVVO a případně i do dalších, zdravotně sociálních koncepcí a tím připravit prostor pro budoucí vznik dalších léčivých zahrad.

 

Hlavní pilíře projektu

A1. Terapeutické zahrady a floramobil

V duchu principů přírodního zahradničení byla vybudována série ukázkových terapeutických prvků v zahradě Domova pokojného stáří Kamenná v Brně a vyvýšený africký záhon na zahradě speciální základní školy ve Velké Bíteši.

 

V rámci projektu také vznikl unikátní pojízdný záhon, tzv. floramobil. Díky své konstrukci snadno zajede přímo až k lůžku pacienta a vysouvací pracovní plocha umožní provádět zahradní terapii přímo v pokojích klientů sociálních i zdravotnických zařízení. Vyrobený prototyp jsme více než rok testovali v praxi, zejména v domovech pro seniory,

 

Další podrobnosti o floramobilu najdete zde:

 

Pro zařízení, která se chtějí začít věnovat zahradní terapii, jsme vytvořili praktický  manuál Zakládáme terapeutickou zahradu. Manuál krok za krokem shrnuje, jak vybudovat funkční terapeutickou zahradu, ze které budou mít radost a užitek klienti i personál. Součástí manuálu je také přehled možností financování zahradně terapeutických projektů.

 

A2. Vzdělávání v oblasti zahradní terapie

Druhým projektovým pilířem bylo rozšířit a upevnit vzdělávací systém v oblasti zahradní terapie. V rámci projektu proběhly dva odborné dlouhodobé kurzy o zahradní terapii a série samostatných seminářů o zahradní terapii pro specifické cílové skupiny (pedagogy, pracovníky sociálních a zdravotnických zařízení, zástupce veřejné správy a místních samospráv).

Jako doplnění vzdělávacích akcí jsme vydali dvě publikace: brožuru „Zahrady na Kamenné“ a knihu „Jak léčí zahrada“, která představuje praktické a konkrétní návody pro zahradně terapeutické činnosti.

 

 

A3. Zahradní terapie do strategických koncepcí a dokumentů

Třetím cílem projektu bylo prosadit téma zakládání přírodních terapeutických zahrad prosazovat do strategických dokumentů krajů a státu, abychom připravili prostor pro budoucí financování vzniku těchto zahrad.

Díky projektu se téma podpory zahradní terapie a vzniku terapeutických zahrad dostalo do:

 

 

Partneři projektu

 

Koordinátorka projektu: Dana Křivánková, dana.krivankova(at)lipka.cz

Manažerka projektu: Dana Nováková, dana.novakova(at)lipka.cz


Projekt byl realizován v období od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2017.

 

 

Projekt Terapie přírodou a pro přírodu proběhl díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí ČR.

 

© LIPKA 2020