EDUGARD

Projekt EDUGARD (Education in Plant Growing And Regional Sustainable Development) se zaměřuje na využití školních pozemků, areálů a zahrad jako míst vhodných pro vzdělávání a přírodovědné vzdělávání i praktické činnosti. Aktivity projektu zahrnou vzdělávání žáků, učitelů a studentů učitelství a spolupráce a nedílnou součástí projektu bude také výměna zkušeností mezi českými a rakouskými partnery.

 

Projekt si klade za cíl zvýšit motivaci žáků pro přírodovědné vzdělávání, podpořit praktické činnosií a zvýšit manuální dovednosti dětí. Jeho podstatou je rovněž překonávání přeshraničních bariér a posílení společné identity partnerů projektu v oblasti vzdělávání.

 

Lipka v rámci projektu zajišťuje tyto aktivity:

 • Vybudování zahrady na Kamenné 769
 • Spolupráce na vývoji Společného rámce pro vzdělávání
 • Spolupráce na průzkumu využívání školních zahrad ve výuce
 • Vytvoření a pilotáž VŠ předmětu „Ekologické pěstitelství“
 • Stáže pro studenty VŠ – aktuálně: Letní stáže na Lipce | Letní stáže v Natur im Garten v rakouském Tullnu
 • Vytvoření a pilotáž 14 seminářů pro pedagogy – společná nabídka všech partnerů je zde
 • 2 nové výukové programy pro školy
 • Spolupráce v přeshraniční soutěži pro školy "Pěstuj, zkoumej, vyprávěj!"
 • Spolupráce na dalších přeshraničních aktivitách
 • Spolupráce při organizaci závěrečné konference projektu Konference Zahradní pedagogika
 • Vytvoření plakátu „Užitečné plevele a škůdci“

 

Projekt je realizován v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019.

 

Vybrané výstupy projektu:

Vzdělávací rámec Zahradní pedagogika (česká verze)

Katalog výukových zahrad Kam za zahradní pedagogikou

Film Zahradní pedagogika

Časosběrný snímek Jak se stavěla zahrada U řeky

 

Realizátor projektu:

Chaloupky, o. p. s.

 

Partneři projektu:

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

Přírodní zahrada, o. s.

Natur im Garten

 

 

Projekt vyhrál v roce 2017 v Rakousku „Cenu za vzdělávání pro udržitelný rozvoj – BEST OF AUSTRIA“, v kategorii „Rozvoj kompetencí“.

 

Projekt EDUGARD (č. p. ATCZ65) je realizován díky finanční podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

**