Erasmus+

s přírodou k vzájemnému porozumění

Prostřednictvím získaných zkušeností mohou účastníci projektu usnadnit začlenění cílové skupiny zdravotně a sociálně znevýhodněných do běžného života majoritní skupiny obyvatelstva a současně může dojít ke zlepšení možností jejich uplatnění na trhu práce.  Aktivity v rámci projektu umožní vzájemnou výměnu studijních, kulturních i pracovních zkušeností. Partneři budou moci díky nově získaným dovednostem a informacím inspirovat další organizace ve svých zemích a seznámit je s prospěšností metod zahradní terapie a terapie přírodou.

 

Cíle projektu:

  1. Vytvoření sítě organizací zaměřených na využití přírody (zahrady) jako komunikačního nástroje při práci s cílovými skupinami sociálně a zdravotně znevýhodněných.
  2. Výhledovým záměrem je postupné vytvoření jednotné evropské platformy vzdělávání zahradních/přírodních terapeutů.
  3. Rozšíření nabídky metod práce s cílovými skupinami a získání možnosti zapojení dalších organizací.

 

 

Žadatel projektu:

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

 

Partneři:

Henry Doubleday Research Association, Anglie

SOSNA, Slovensko

Co.M.P.A.S.S. Social Cooperative  Society ONLUS, Itálie

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, Portugalsko

Foundation Seiler Schloessli Ins., Švýcarsko

Arboretum Volčji Potok, Slovinsko

 

Manažerka projektu: Jana Dvořáčková, jana.dvorackova(at)lipka.cz


Projekt je realizován v období od 31. 12. 2016 do 29. 6. 2019.

 

Projekt je spolufinancován programem Evropské unie Erasmus+ a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

© LIPKA 2020