Šablony II – LiŠka

Projekt Šablony II – LiŠka, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011315, je zaměřen na jedno z / kombinaci následujících témat:

  • personální podpora,
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
  • společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků,
  • podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit,
  • aktivity rozvíjející ICT,
  • spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků,
  • spolupráce s veřejností.

 

Projekt je realizován od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

 

Manažerka projektu: Jana Dvořáčková, jana.dvorackova(at)lipka.cz

© LIPKA 2020