Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO 2020–2022

Lipka realizuje v rámci podpory Národního programu Životního prostředí v aktivitě Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO ("Přírodní zahrady", výzva č 7/2019) následující projekty:

 

  • Podpora venkovního učení na pracovišti Rychta – výukový prostor v zázemí budovy doplníme o venkovní tabuli a masivní stůl kombinovaný s hmyzím hotelem, obnovíme masivní dřevěné lavičky u ohniště, které využíváme jako výukový prostor, invoujeme a rozšíříme širokou paletu terénních výukových a badatelských pomůcek, v okolí Rychty vysadíme několik stromů a keřů.
  • Inovace tematických zastavení pro terénní výuku v okolí pracoviště Jezírko (č. 1190700154) – obsahem projektu je inovace tematických, vzdělávacích a naučných zastavení pro terénní výuku v okolí pracoviště Jezírko a také doplnění pěstební části v přírodní zahradě areálu lipkového pracoviště Jezírko. Inovovat chceme především zastavení: Příběhy tisknuté do hlíny (stopy), Na krunýři obří želvy (geologie), Brouk kůrovec, Zmizet z očí (ochranné a obranné strategie živočichů), Návštěva z cizích krajů (ukázka a využití nepůvodních dřevin) a Výukové včelařské stanoviště.
  • Přírodní prvky na zahradě Lipky – Rozmarýnek – výukový prostor v zahradě Rozmarýnku doplníme o prvky pro hospodaření s vodou, stoly a lavice, kamenné zídky, vyvýšené záhony, informační tabule k poznávání ptáků a bezobratlých a řadu letniček, trvalek i keřů.
  • Úpravy zahrady Podmitrov v přírodním stylu – vytvoříme výukový prostor v zahradě Podmitrov s vodními prvky, stoly a lavicemi, vyvýšenými záhony, pecí na chleba, solární sušírnou, výběhem pro králíky, dále s altány, týpí, informační tabulí k poznávání ptáků a bezobratlých a řadou letniček, trvalek i keřů.

 

 

**