SUSTAINABLE FUTURE – V4 TEACHERS NETWORK MEETING

Díky podpoře z Visegrádského fondu (Visegrad Fund) proběhne ve spolupráci s organizacemi Fundacja CultureLab z Polska, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie ze Slovenska a Yurashky z Ukrajiny mezinárodní konference učitelů na téma udržitelná budoucnost.


Projekt Sustainable Future – V4 Teachers Network Meeting navazuje na mezinárodní projekt Kids for Eco Action dokončený v roce 2020. Vzdělávací aktivity projektu jsou propojeny s SDGs – Cíli OSN pro udržitelný rozvoj.

 

Trvání projektu: 20. 5. 2021 – 31. 7. 2022

 

Obsah projektu:

  • Připravit a vydat metodickou publikaci 40 aktivit – námětů pro učitele zaměřených na šest vybraných témat: biologická rozmanitost, život pod vodou, ochrana včel, změna klimatu, zadržování vody a nakládání s odpady.
  • Uspořádat konferenci – mezinárodní setkání propojující učitele MŠ a 1. stupně ZŠ z Polska, ČR, Slovenska a Ukrajiny.
  • Účastníci konference následně proškolí svoje kolegy.

 

KONFERENCE „UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST“ – MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ UČITELŮ

V dubnu 2022 proběhne mezinárodní setkání pro učitele, na kterém si budou moci vyměňovat své vlastní zkušenosti, příklady dobré praxe, zdroje informací a vzájemně se tak inspirovat, jak vzdělávat o výzvách, které přináší současný svět.

Konference:

  1. je určena učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ z ČR, Polska, Slovenska a Ukrajiny,
  2. bude kombinovat teoretické příspěvky s praktickými workshopy,
  3. nabídne aktuální poznatky z různých oborů: vzdělávání, vědy, podnikání a neziskového sektoru.

logo_vise_fund logo_tup_tup_tup llogo_yurashka logo Daphne

**