Přírodovědná letní škola pro pedagogy

Pracoviště Rychta již tradičně organizuje pětidenní přírodovědnou letní školu pro pedagogy. Nabízíme pedagogům oživení a doplnění znalostí z terénní přírodovědy, motivaci a inspiraci pro terénní výuku. Především se zaměřujeme na determinaci jednotlivých druhů organismů, ekologické vazby, výuku v terénu, pomůcky pro práci v terénu apod. Kostru kurzu tvoří botanický, ornitologický, entomologický a geomorfologický blok. Každoročně program doplňujeme dalšími oblastmi jako je například lesnictví, mechorosty, sinice a řasy, pavouci, pobytová znamení, rekultivace a podobně.

 

Lektory repetitoria jsou odborníci v jednotlivých přírodovědných disciplínách i pedagogové s praktickými zkušenostmi s aplikací terénní práce ve výuce. Kurz probíhá v krásné a pestré přírodě Drahanské vrchoviny a CHKO Moravský kras.

 

Kurz je určen především učitelům přírodovědy, biologie a zeměpisu ze základních a středních škol a pedagogům ze středisek ekologické výchovy.

 

RepetiTorium terénní přírodovědy 2021

 

Již 18. ročník repetitoria v roce 2021 plánujeme na termín 19.–23. července.

 

Pro realizaci kurzu využijeme zázemí pracoviště Lipky Rychta – pobytového střediska s přírodovědnou učebnou, prostorným sálem, výbornou domácí kuchyní, skromným ubytováním a především velkým množstvím pomůcek pro přírodovědnou terénní výuku.

 

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci po absolvování celého kurzu obdrží osvědčení.

 


 

Cena kurzu (včetně ubytování a stravy):

  • pro pedagogy škol a školských zařízení 2200 Kč
  • pro nepedagogy 2662 Kč (cena je navýšena o DPH)

Kurz finančně podporuje Jihomoravský kraj.

Přihlašování na akci již není možné z důvodu naplnění kapacity.

Termín přihlášení je do 15. 6. 2019.

Potvrzení o pedagogickém zaměstnání (pedagogové, kterým účastnický poplatek nehradila přímo škola, dokládají v průběhu semináře).

Podívejte se, jaká byla předchozí Repetitoria terénní přírodovědy.

 

Kontakt: Mgr. Zdeňka Jičínská