LES VŠEMI SMYSLY


Věděli jste, že les můžeme ochutnat, očichat či osahat bosýma nohama? Společně zjistíme, že kopřiva nám jazyk vůbec spálit nemusí, připravíme si bylinkový čaj, pořádně se vyběháme při „živém“ pexesu a vytvoříme si lesní parfém. Za teplého počasí si namasírujeme chodidla na hmatové stezce.


Rozšířená anotace


V úvodu si žáci vyrobí jmenovky z kolíčků na prádlo. V lese ochutnají některé rostliny a nasbírají si byliny, z nichž pak následně připravují bylinkový čaj. Pořádně se vyběhají při „živém“ pexesu a z přírodnin nasbíraných v lese vytvoří vlastní obrázek a lesní parfém. Za teplého počasí čeká žáky procházka po hmatové stezce.
Vytvoření programu bylo spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.


Základní údaje o programu


Čas programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je z větší části terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a nepromokavá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák prohlubuje senzitivitu vůči lesnímu prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • určí vybrané léčivé rostliny,
  • naučí se připravovat bylinkový čaj,
  • vyjmenuje vybrané přírodniny,
  • vyjmenuje a vlastními slovy vyjádří důležitost našich smyslů.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní