Vzdělávání koordinátorů EVVO


Základní informace / Náplň studia / Forma studia / Aktuální studium / Chystané studiumJak se přihlásit / Ohlédnutí / Semináře pro absolventy


Základní informace

Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy je určeno koordinátorům environmentální výchovy – kvalifikovaným pedagogům v základních, středních a mateřských školách, pedagogům volného času a vychovatelům. Studium probíhá na základě metodického pokynu MŠMT.

 

Studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy pořádaná Lipkou jsou vždy akreditovaná MŠMT ČR. Jejich odbornými garanty jsou podle typu škol Mgr. Helena Nováčková (MŠ i ZŠ), Mgr. Hana Pivečková (ZŠ) a Mgr. Jiří Vorlíček (GY).

 

NÁPLŇ STUDIA

Tematické okruhy studia jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2020. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

 

FORMA STUDIA

Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin, které jsou většinou rozvrženy do šesti bloků. Konají se v průběhu jednoho roku a termíny jsou vyváženě rozloženy mezi pracovní dny a dny volna. Vícedenní setkání se konají pokaždé na jiném místě. Pedagogové se tak seznamují s pestrou nabídkou služeb několika středisek ekologické výchovy a zkoumají jejich specifika.

 

Nezbytnou podmínkou úspěšného dokončení specializačního studia je: 

  • účast na jednotlivých setkáních (absence např. ze zdravotních důvodů jsou řešeny individuálně)
  • zpracování a obhájení závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky před odbornou komisí.

 

Po celou dobu studia jsou pedagogům k dispozici konzultanti, se kterými je možné se radit o obsahu i formách závěrečné práce.

 

Obvykle se jedná o formu studia s finanční spoluúčastí. Účastnický poplatek určuje výška dotace a pohybuje se kolem 21 000 Kč (25 500 Kč pro nepedagogy – cena navýšena o DPH). Celkové náklady na studium dosahují až 30 000 Kč. Poplatek zahrnuje ubytování, stravu, přípravu programu, odměny i cestovné pro lektory a soubor materiálů, které od nás v průběhu studia účastníci obdrží. Dopravu na místo konání si pedagogové vždy hradí sami.

 

AKTUÁLNÍ STUDIUM

V tuto chvíli studium neprobíhá.

 

CHYSTANÉ STUDIUM

Další studium začne na podzim 2021. Termíny:

 

  • 24.–27. 9. 2021 – Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce
  • 12.–14. 11. 2021 – Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Kamenná a Jezírko, Brno
  • 4.–6. 3. 2022 – Jeseníky, Šumpersko
  • 8.–10. 4. 2022 – Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce,
  • 19.– 22. 5. 2022 – Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov
  • 15.–20. 8. 2022 – SEVER – středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Krkonošský národní park
  • 27.–28. 10. 2022 – Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Přihlášku do studia pro rok 2021/22 naleznete ZDE.

V případě dalších informací kontaktujte Lucii Poppovou, tel. 725 962 735, lucie.poppova@lipka.cz. Maximální počet účastníků studia je 25.

 

OHLÉDNUTÍ

První lipkové studium pro koordinátory se uskutečnilo již ve školním roce 2006–2007 jako jedno z pěti pilotních Studií k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy v České republice, v rámci projektu Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Během následujících let proběhlo už 14 běhů Lipkou garantovaných studií, která absolvovalo více než 350 koordinátorů, pedagogů základních a středních škol, nově i mateřských škol a domů dětí.

 

Zajímá vás, jak to na specializačním studiu vypadá? Pak nahlédněte do FOTOGALERIE.

 

semináře pro absolventy

Pro zkušené koordinátory EVVO, absolventy specializačního studia, pořádáme vícedenní semináře a exkurze: vyhledáváme další zajímavá témata a místa, dopřáváme jim možnost sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat, navazovat spolupráci a získávat další užitečné kontakty.

 


 

  Aktuální kalendář akcí - vzdělávání koordinátorů» Přepnout na archiv proběhlých akcí   
KDY POŘÁDÁ TYP CO MÍSTO KONÁNÍ INFO

FOTOGALERIE

**