PROGRAM EKOŠKOLA

Chcete, aby vaši žáci plně rozuměli procesu plánování a rozhodování a aby si uměli představit, jak běžné činnosti ovlivňují životní prostředí? Zapojte se do programu Ekoškola!

 

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, kterého se v České republice účastní okolo 450 škol. Díky propracované metodice sedmi kroků se Ekotým – žáci i dospělí – stávají nositeli změn ve škole, které vedou k ekonomickým úsporám, příjemnějšímu prostředí i větší přírodovědné gramotnosti žáků a studentů. Žáci pak se stávají skutečně aktivními občany, kteří zvládají analyzovat, plánovat a vyhodnocovat důležité kroky k této změně vedoucí.

 

Témata, na kterých může škola pracovat, jsou odpady, energie, voda, prostředí školy, doprava, jídlo a svět, šetrný spotřebitel, klimatické změny a biodiverzita.

 

Úspěšné školy získávají prestižní mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.

 

Program Ekoškola tvoří komplexní systém metodické podpory k EVVO. V České republice je hlavním koordinátorem programu vzdělávací centrum TEREZA. Lipka je koordinátorem programu v Jihomoravském kraji.

 

SLUŽBY PRO ŠKOLY – aktuální nabídka ke stažení zde.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku – podrobnosti k přihlášení zde.

Přihlásit se mohou také MŠ a stát se Ekoškolkou! Informace o Ekoškolce najdete zde.

 

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se obracejte na krajskou koordinátorku:

Bára Dvořáková, E: barbora.dvorakova(at)lipka.cz, T: 774 173 447

 

www.ekoskola.cz

www.eco-schools.org

www.facebook.com/pages/Ekoskola


ZAPOJENÉ ŠKOLY

V současné době je do programu zapojeno asi 54 000 škol z 68 zemí světa. Mezinárodní rozměr projektu jim umožňuje vzájemnou komunikaci a spolupráci. 
Mapu zapojených škol z České republiky naleznete zde.

 

Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

 

 FOTOGALERIE

**