Elektronické přihlašování

Elektronické přihlášení na akci:

5. Národní konference EVVO a environmentálního poradenství - Krajina pro život

Datum akce: 21.10.2021
Místo konání: Brno, Hotel International
Cena: 250/150 Kč (podle volby)

Informace o programu a přihlašování: www.konference-evvo.cz

Dotazy ke konferenci posílejte Pavlíně Žilkové na adresu pavlina.zilkova(at)lipka.cz, 545 228 567.

 

Symbolický účastnický poplatek je stanoven na 250 Kč. Vzhledem k nejisté době jsme se rozhodli poslat všem přihlášeným fakturu až 10 dnů před akcí. Pakliže přijde další vlna pandemie a s ní zákaz shromažďování, uskutečníme konferenci online a účastnický poplatek nebudeme vybírat.


V tuto chvíli je základní kapacita akce naplněna. Můžete se však přihlásit jako náhradníci. V případě, že se uvolní místo, Vás budeme co nejdříve kontaktovat.


Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  Jméno:
  
  Příjmení:
  
  Titul před jménem:
  
  Titul za jménem:
  
  Datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr):
   Click Here to Pick up the timestamp
  Kontaktní e-mail
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  Název a adresa školy:
  
  Kraj:
  

  Způsob platby:
  
  IČ organizace:
  
  DIČ:
  
  Fakturační údaje – název organizace, adresa:
  
  Fakturu poslat:
  
  Mail pro fakturaci:
  

  Kontaktní telefon:
  
  Stravovací specifika (bezmasá / masitá / zdravotní omezení) :
  
  Poznámka:
  
  Sdělení organizátorům:
  

  Vyberte cenovou kategorii:
  
  

  
  
  

          Souhlasím s podmínkami přihlášení.

     
          Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro pedagogy a dalších novinkách, které Lipka pořádá.
  


Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s „Vnitřním řádem Lipky“, včetně výtahu ze směrnice pro ochranu osobních údajů
(k nalezení na www.lipka.cz/ochrana-osobnich-udaju) a že beru vše na vědomí.

**