XIX. ročník soutěže diplomových prací – výsledky

Vyhodnocení XIX. ročníku Soutěže diplomových prací proběhlo netradičně kvůli nouzovému stavu v komorním provedení 6. prosince 2021 v prostorách KÚ JMK v Brně. V roce 2021 bylo přihlášeno 25 prací, z toho 10 bakalářských a 15 diplomových. Komise hodnotitelů ocenila čtyři bakalářské práce a pět diplomových prací.

 

V kategorii bakalářských prací získali ocenění:

  • 1. místo: Bc. Petr Hubatka

Petr Hubatka provedl floristický průzkum biotopů travinné a plevelové vegetace se zaměřením na vzácné a ohrožené druhy na pomezí Chřibů a Ždánického lesa. Doložil výskyt řady ohrožených druhů rostlin, přičemž dvacet jich bylo v území doloženo poprvé a sedm z nich je dokonce kriticky ohrožených.

  • 2. místo: Bc. Marek Soška

Marek Soška doplnil mezeru v souborných znalostech o přírodě Brna a ve své práci o výskytu letounů (Chiroptera) zaznamenal 1320 faunistických záznamů, z toho 664 dosud nepublikovaných včetně dat z vlastního detektoringu.

  • 3. místo: Bc. Jan Pikna

Jan  Pikna  se  zabýval  kapkovou  závlahou  zemědělských  ploch.  Sesbírané  poznatky využil pro praktický návrh na stanovišti v Horních Dunajovicích. Shromáždil podklady pro návrh závlahy, vypracoval hydrotechnické výpočty a výkresovou část závlahového detailu.

 

V kategorii diplomových prací získali ocenění:

  • 1. místo: Mgr. Barbora Adamková

Barbora  Adamková  představila  koncept  energetické  demokracie  a  jeho  prostřednictvím analyzovala vybrané případy obecně vlastněných fotovoltaických instalací v České republice. Práce je vydařeným úvodem do problematiky a může inspirovat další účinné zapojení mnoha místních aktérů.

  • 2. místo: Ing. Mgr. Mořic Jurečka

Mořic  Jurečka  se  ve  své  studii  věnoval  problematice  pachových  ohradníků. Zkoumal, jak ovlivňují chování zvěře a zda skutečně jde o neprostupnou bariéru. Studie upozorňuje na dosud neúspěšnou praxi a nabízí možná řešení.

  • 3. místo: Mgr. Alan Strunga

Alan Strunga se zabýval tím, jak moc přichází brněnská populace do kontaktu s rezidui pesticidů. Metody, které byly v rámci práce vyvinuty, se nyní rutinně používají s velice dobrými výsledky. Práce přináší důležité poznatky zejména pro vedení města Brna.

 

Cena 1. náměstka hejtmana JMK

  • Mgr. Zuzana Slámová

Zuzana Slámová se ve své práci zaměřila na otázku, zda mají vizualizace přírody vyšší přesvědčovací účinky oproti nepřírodním vizualizacím, a sledovala, jak s vizualizacemi přírody či životního prostředí pracují kampaně, komerční reklamy i média. Výsledky jsou přínosné pro úřady, tvůrce reklam i pro samotné ochránce přírody.


Cena ředitelky Lipky

  • Ing. Petra Kunovská

Cenu ředitelky Lipky obdržela Petra Kunovská za svou práci, v níž nahlížela na optimální  uspořádání  a  využívání  krajiny  z  pohledu  podpory  a  ochrany  biodiverzity. Praktická část se věnuje zemědělské krajině Lednicko-valtického areálu a studii doplňuje cenný vývoj katalogu liniových struktur krajinné vegetace.


Cena komise hodnotitelů

  • Bc. Zdenko Večerík

Ocenění komise hodnotitelů získal Zdenko Večerík za svůj výzkum křís ve vybraných opuštěných vojenských prostorech na území České republiky. Hodnotitelé oceňují  především  rozsah  práce. Sesbíraná  data  by měla posloužit k rozvoji biodiverzity současné krajiny.

 

Anotace dvaceti vybraných prací najdete ve sborníku Studenti pro Jihomoravský kraj 2021.

 

 

Informace o proběhlých ročnících soutěže


Soubory ke stažení:


Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace

IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447
ID datové schránky: fqbk27z
Lipová 233/20, Brno, +420 543 330 838
lipka@lipka.cz   
Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.