M.R.K.E.V. – síť škol se zájmem o ekologickou výchovu

Co je to M.R.K.E.V.

Pod zkratkou těchto písmen se schovává jedna z největších sítí škol v České republice. Propojuje školy a střediska ekologické výchovy v regionech, tedy jednotlivých krajích. Lipka se věnuje koordinaci této sítě v Jihomoravském kraji.

 

Síť je realizována od roku 2001, a její název představuje zkratku celorepublikového projektu Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy. Jeho cílem je vytváření funkčních regionálních systémů školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), podpora procesu vytváření a realizace školních programů EVVO a začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.

 

 

Proč být součástí sítě M.R.K.E.V.

Registrací získáte tyto služby:

  • 4 poštovní rozesílky metodických materiálů včetně časopisu pro ekogramotnost Bedrník – kromě aktuálních environmentálních témat a rozhovorů s odborníky v něm najdete také vyzkoušené didaktické materiály
  • průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací – seminářů, osvětových akcí, novinek z oblasti EVVO a životního prostředí
  • možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicitypřístup do archivu e-bedrník.cz, v němž najdete všechny čísla časopisu Bedrník od r. 2002
  • další regionální nabídky (snížený účastnický poplatek na podzimní Konferenci k environmentální výchově KONEV a na vybrané vzdělávací akce)

 

 

Jak do sítě m.r.k.e.v.

Je třeba vyplnit on-line registraci, tu pak vytisknout, opatřit datem, podpisem a razítkem a odeslat krajskému koordinátorovi v písemné podobě (Lipka, pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno).

 

Členství v síti M.R.K.E.V. je zpoplatněno částkou 500 Kč na rok.

Registrační poplatky fakturuje Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER.

 

Pokud má vaše škola více pracovišť, která chtějí získávat pravidelné rozesílky, je nutné vyplnit registraci pro každé pracoviště zvlášť (počet registrací = počet rozesílek).


Na spolupráci s vámi se těší koordinátorka pro Jihomoravský kraj:

Hana Mikulicova, T: 543 420 821, E: hana.mikulicova(at)lipka.cz

 

 

Časopis pro ekogramotnost Bedrník

Časopis vydává Síť středisek ekologické výchovy Pavučina a SEVER Horní Maršov.

 

 

Podpora

Rozesílka materiálů byla finančně podpořena Jihomoravským krajem.

 

 

**