Otevřená zahrada

Projekt Otevřená zahrada realizuje Nadace Partnerství na svých pozemcích na severním svahu kopce pod brněnským Špilberkem. Cílem projektu je vytvořit vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, které bude otevřené firmám, školám a zájemcům z řad veřejnosti. V rámci projektu tak vzniká unikátní vzdělávací zahrada čtyř živlů, s interaktivními výukovými prvky, zpracovanými skupinou architektů kolem Petra Koreckého. Lipka je partnerem projektu v oblasti vzdělávání. Pro výuku v Otevřené zahradě připravujeme semináře pro učitele a výukové programy pro žáky základních škol.

 

Výukové programy jsou realizovány přímo v prostorách Otevřené zahrady a zabývají se tématy z oblasti přírodopisu, fyziky, zeměpisu a environmentální výchovy.Více informací o možnostech využití otevřené zahrady pro výuku a vzdělávání najdete zde.

 

Projekt je realizován v období 03/2012 – 03/2013.

 

Projekt „Vzdělávací centrum Otevřená zahrada—tvorba vzdělávacích kurzů v oblasti EVVO a přírodovědných oborů s důrazem na mezipředmětové vztahy a průřezová témata“ (CZ.1.07/1.1.02/04.0027)  je podpořen z prostředků Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

 

**