Život v korunách stromů

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Žáci poznávají význam stromů pro přírodu i člověka. Zkoumají stromy jako ekosystémy hostící různé druhy organismů. Zjišťují, jak je propojen život v korunách s životem v půdě. Vše formou praktických výzkumných úkolů a s využitím pozorovací plošiny na stromě.


Rozšířená anotace


Žáci pracují v týmech a bádají nad zadanou výzkumnou otázkou, která je pro každý tým jiná. Vědomosti a dovednosti, potřebné k vyřešení výzkumné otázky, získávají samostatně na různých stanovištích v nejbližším okolí Rychty v Krásensku. Každý tým v rámci čeká jedno zážitkové stanoviště - pozorovací plošina v koruně stromu.
Žáci si vyzkouší jednoduché pokusy, například důkaz transpirace nebo kapilárního vzlínání vody ve dřevě. Změří si efekt tepelného ostrova. Spočítají, kolik prachu může zachytit jeden strom. S binokulárními lupami budou hledat půdní živočichy a přemýšlet, jaký význam mají v ekosystému a jak půda souvisí se stromy.
Díky zjištěným informacím žáci v rámci simulační hry diskutujjí a rozhodují, zda realizovat návrh na vykácení konkrétních stromů v obci.
Součástí programu je výstup na pozorovací plošinu na stromě. Leze se po lanovém žebříku s jištěním. Před výstupem je nutné vysvětlit bezpečnost a vybavit žáky celotělními popruhy. Prosíme doprovázející učitele, aby zvážili svou pomoc na tomto stanovišti (z časových důvodů i kvůli kontrole a psychické podpoře žáků).


Základní údaje o programu


Délka programu
5 hod. včetně přestávek, přesná délka programu dle domluvy

Cílová skupina
6.–8. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta a okolí

Požadavky na účastníky
terénní oblečení a obuv, tužka, svačina, na pracovišti Rychta lze domluvit oběd


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program směřuje k poznávání důležitosti stromů pro člověka a ostatní organismy; buduje pozitivní postoj k stromům v sídlech.

Výstupy
Žák/dítě:
 • žák uvede 3 důvody, proč nekácet stromy ve vesnici/ve městě
 • žák vlastními slovy vysvětlí pojem památný strom, ví o jednom ve svém bydlišti
 • žák vlastními slovy vysvětlí, co je edafon a umí jmenovat 2 skupiny jeho zástupců
 • žák uvede 2 příklady, jak strom funguje jako biotop pro organismy
 • žák uvidí a pozná alespoň 2 druhy fauny v jejich přirozeném prostředí


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • ZŠ: ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • SŠ: problematika vztahů organismů a prostředí; člověka a životní prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda; vzdělávací obory ZŠ: Přírodopis

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.
*