XX. ROČNÍK SOUTĚŽE DIPLOMOVÝCH PRACÍ – VÝSLEDKY

Vyhodnocení XX. ročníku Soutěže diplomových prací proběhlo po dlouhé covidové pauze konečně v plné parádě 29. listopadu 2022 v prostorách KÚ JMK v Brně. V roce 2022 bylo přihlášeno 24 prací, z toho 10 bakalářských a 14 diplomových. Komise hodnotitelů ocenila celkem devět prací.

 

V kategorii bakalářských prací získali ocenění:

  • 1. místo: Vojtěch Sobotka

Invaze mahónie cesmínolisté (Mahonia aquifolium) na území města Brna
Vojtěch svými zjištěními přispívá k pochopení doposud málo probádané problematiky šíření mahónie a jejího vztahu k pěstovaným populacím a poukazuje na důsledky pěstování nepůvodních druhů dřevin v městském prostředí.

 

  • 2. místo: Eva Švancarová

Společenstvo křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha) na dlouhodobě sledované lokalitě Horní les u Lednice
Eva přináší netradiční práci z ústavu botaniky a zoologie, ve které zpracovává a vyhodnocuje dosud nepublikovaná data z let 1971 až 1991, která mají hodnotu jak pro dlouhodobé sledování vývoje společenstva křísů, tak i jako záznam o vývoji přírody ovlivněné lidskou činností.

 

  • 3. místo: Kateřina Němcová

Analýza, interpretace a prezentace krajiny
Kateřina propojila své dva obory – krajinářství se studiem pedagogiky – ve svojí závěrečné práci, navrhla a částečně zrealizovala naučné území v okolí říčky Kyjovky.

 

V kategorii diplomových prací získali ocenění:

  • 1. místo: Antonín Filip

Zhodnocení stavu a perspektivy nových výsadeb stromů („lípy republiky“)
Antonín zmapoval a s vlastní navrženou metodikou zhodnotil 213 výsadeb lip ve čtyřech krajích. Navržená metodika je detailně zpracovaná a lze ji využít zejména pro státní správu a ochranu přírody.

 

  • 2. místo: Klára Klinkovská

Vysokobylinná vegetace jihomoravské lesostepi
Klára se podruhé přihlásila do soutěže a opět její práce patří mezi oceněné. Tentokrát se zabývá typem vegetace, který v rámci jinak velmi detailního českého fytocenologického výzkumu unikal pozornosti. Přináší tak pro obor velmi cenné poznatky.

 

  • 3. místo: Kristýna Brabcová

Využití metody QuEChERS pro analýzu fluorochinolonových antibiotik v půdě
Kristýna přináší nové poznatky týkající se optimalizace a aplikace metody analýzy antibiotik v půdním prostředí. Výsledky jsou přímo použitelné v analytické praxi. Práci doplňuje o ilustrace, včetně grafického abstraktu.

 

Speciální ocenění:

  • Cena komise hodnotitelů: Pavla Denková

Vliv biodegradace polyhydroxyalkanoátů na vlastnosti a složení půdy
Pavla se zaměřila na aktuální téma – biologický rozklad přírodních polymerů (tzv. bioplastů) v půdě. Upozorňuje, že další výzkumy by se měly zaměřit na klíčové hráče při biodegradaci, tedy na půdní organismy.

 

  • Cena Lipky: Róza Fadrná

The Importance of Empowerment for Environmental education: A Case study in Czech Free Democratic School

Róza opět po dvou letech přihlásila svoji práci a znovu se svým tématem otevírá dosud málo reflektované téma, empowerment ve vzdělávání se zaměřením na environmentální výchovu. Její práce je důležitou sondou do problematiky.

 

  • Cena náměstka hejtmana Jihomoravského kraje pro životní prostředí: Martin Vrana

Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost v lokalitě Brno-Město

Martin vypracoval zcela praktickou práci, ve které navrhl domácí fotovoltaickou elektrárnu ve dvou variantách (síťová a hybridní), vypracoval ekonomickou a zákonnou analýzu a předkládá tak modelový návrh, jak zajistit přechod domácnosti na obnovitelné zdroje energie v Jihomoravském kraji.

 

Anotace soutěžních prací najdete ve Sborníku závěrečných prací 2022.

 

 

Informace o proběhlých ročnících soutěže

Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace

IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447
ID datové schránky: fqbk27z
Lipová 233/20, Brno, +420 543 330 838
lipka@lipka.cz   
Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.