Soutěž diplomových prací

Soutěž diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji vytváří podmínky pro mezioborové setkávání a dialog studentů přírodovědných, humanitních i technických oborů se zaměstnanci Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje a se zástupci z praxe.

 

Letos startuje již XVI. ročník Soutěže diplomových prací, který se věnuje tematice životního prostředí. Studenti mohou přihlašovat své závěrečné práce magisterského i bakalářského stupně obhájené na podzim 2017 nebo na jaře 2018. Všechny práce následně posoudí komise složená z akademických pracovníků a odborníků z firemní praxe i neziskového sektoru. Nejlepší práce budou oceněny v rámci prestižní konference v listopadu 2018.

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

  • absolvent bakalářského studia

  • absolvent magisterského studia

 

JAKÉ JSOU PODMÍNKY?

  • závěrečná práce souvisí s tematikou životního prostředí, ekologie a zdravého životního stylu a má vztah k území Jihomoravského kraje

  • obsahuje původní výsledky vědeckého výzkumu
  • je obhájena na podzim 2017 nebo na jaře či v létě 2018
  • podrobněji viz Systém hodnocení a harmonogram soutěže

 

JAK SE LZE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

Soutěž diplomových prací

Lipka – pracoviště Kamenná

Kamenná 20, 639 00 Brno

 

O CO SE SOUTĚŽÍ?

  • tři nejlepší diplomové a bakalářské práce získají finanční odměnu 3 až 10 tisíc Kč

  • cenu předá zástupce Jihomoravského kraje na studentské konferenci (listopad 2018)

  • vybraní autoři budou moci publikovat své výsledky v časopisech Jihomoravské ekolisty, Veronica a dalších
  • všichni přihlášení získají publikační výstup ve sborníku s ISBN

 

V případě dotazů se obraťte na Mgr. Janu Frödovou jana.frodova(at)lipka.cz.

 

Výsledky předchozích ročníků si můžete prohlédnout ZDE.

 

FOTOGALERIE

Vítězové XIV. ročníku soutěže

© LIPKA 2018