XXI. Ročník soutěže

Vyhodnocení XXI. ročníku Soutěže diplomových prací proběhlo po dlouhé covidové pauze konečně v plné parádě 30. listopadu 2023 v prostorách KÚ JMK v Brně. V roce 2023 bylo přihlášeno 19 prací. Komise hodnotitelů ocenila celkem devět prací.

 

V kategorii bakalářských prací získali ocenění:

1. místo
Linda Kapustová – Epigenetické biomarkery a jejich využití v environmentální
epidemiologii
Linda v rámci své bakalářské práce optimalizovala výzkumnou metodu pro kvantifikaci
nových epigenetických biomarkerů a analyzovala vzorky z probíhající studie,
která zkoumá vystavení hasičů nebezpečným látkám. 


2. místo
Adéla Přibylová – Variabilita regionálních směsí osiv v Bílých Karpatech
sklízených kartáčovým kombajnem
Práce Adély má velký přesah do praxe, konkrétně nastavení metodiky získávání
osiva z druhově bohatých travních společenstev a pro následnou tvorbu směsi
regionálního osiva. 


3. místo
Michal Holek – Biotopové nároky lejska malého (Ficedula parva) v lesích jižní
a východní Moravy
Michal kombinuje metody ornitologického průzkumu s metodami z oboru lesnictví
pro prozkoumání nároků na biotop lejska a nabízí pět konkrétních doporu

 

V kategorii diplomových prací získali ocenění:

 

1. místo
Marcel Bartoš – Flóra a vegetace nevyužívaných brněnských areálů
uvažovaných pro parkové úpravy
Marcel potřetí přispívá do diskuze se svojí prací, tentokrát se zaměřuje na výzkumně
opomíjenou městskou divočinu, která kromě invazních taxonů skrývá
i ty ohrožené či chráněné. 

 

2. místo
Martina Bernatová – Efekt podpory výskytu přirozených predátorů škůdců
na zdraví a vitalitu ovocných dřevin
Martina v rámci pokusu sledovala, jaká kombinace technické povahy a přirozených
predátorů je nejúčinnější proti škůdcům v hrušňovém sadu v ekologickém
zemědělství. 


3. místo
Daniel Kadaš – Dopady osídlení a využívání krajiny na vegetaci příměstských
lesů
Daniel se ve své práci věnuje konkrétně osídlení krajiny lidmi ve spojení s jejím
využíváním. V obsáhlé diskuzi mimo jiné předkládá doporučení pro ochranu
přírody.

 

Speciální ocenění:

 

cena odborné komise hodnotitelů
David Jílek – Posouzení zásobního objemu nádrže Vranov v kontextu vývoje
morfologie dna nádrže a hydrologických prvků povodí
David digitálně vytvořil dno vodní nádrže a prokázal, že kvůli sedimentům dochází
ke ztrátě objemu vodní nádrže. Tímto zanesením se zkracuje doba zadržení
vody, zvyšuje se rychlost průtoku. 


cena ředitelky lipky
Silvie Komárková – Společenská odpovědnost a udržitelnost – akční plán
Silvie vytvořila pro Ekonomicko-správní fakultu akční plán týkajícího se aktivit
(10 prioritních cílů) souvisejících s udržitelností, a to jak v rovině krátkodobé, tak
dlouhodobé. 


cena náměstka hejtmana jihomoravského kraje
Jan Vespalec – Klasifikace koncentrátu z membránových procesů
Jan ve své práci řeší aktuální téma, a to recyklaci odpadních vod, k tématu se
staví kriticky – zjišťuje, jestli vyřešením jednoho problému (vyčištění odpadní
vody) nevznikne problém nový (vznik nového druhu odpadu – koncentrátu
z reverzní osmózy, se kterým je potřeba náležitě naložit). (s. 25)

 

Anotace soutěžních prací najdete ve Sborníku závěrečných prací 2023.

 

 

Informace o proběhlých ročnících soutěže





Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace

IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447
ID datové schránky: fqbk27z
Lipová 233/20, Brno, +420 543 330 838
lipka@lipka.cz



   




Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.