Projekty Lipky

 

Probíhající projekty

Lipka – realizátor projektu

Earthkeepers v nových regionech ČR

Venkovní učitel

Šablony II – LiŠka

BUDKA: budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání na Lipce

CVYK: Cestou vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení

Národní síť EVVO

Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO

Zvýšení dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi podporou realizace příměstských táborů

 

Lipka – partner projektu

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

KaPoDaV Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

 

Lipka – subdodavatel projektu

Práh – podpora zaměstnávání osob s duševním onemocněním 2

 

 

Ukončené projekty

Kids for Eco-Action

Podpora environmentální výchovy ve Svaljavském rajonu na Zakarpatské Ukrajině

Kolegiální podpora v síti Mrkvička

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II

Erasmus+, podpora rozvoje lektorských dovedností a kompetencí směřujících k environmentálně a sociálně odpovědnému chování

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

EDUGARD

Erasmus+, s přírodou k vzájemnému porozumění

Národní síť EVVO

Málaš 2018, Stronger and More Unified Union

Málaš 2017, The European Union Through the Eyes of its Citizens
Terapie přírodou a pro přírodu

Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity

Zvyšování povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR

Projekt Málaš 2016 – We Are Fighting against Xenophobia

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I.

Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody

Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji

Profesní a osobnostní rozvoj školních koordinátorů environmentální výchovy (Profi-VUR)

Vzdělávání pedagogů MŠ zaměřené na praktickou regionální polytechnickou výchovu (Jak funguje svět)

Rozšíření vybraných profesí o environmentální přesah

ACT WELLL! (Austrian Czech Team Widens Evocative Life Long Learning)

Zahradní terapie

Moving Nature – MONA

Turismus v krase a kras v turismu

Jak se žilo v pravěku

Jak funguje

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy (VUR)

"Growing Home" – Pěstováno doma

Přírodní zahrada všemi smysly

Otevřená zahrada

SEVER školám, školy sobě - vzdělávání pro udržitelný život ve školách

Přírodní zahrady

Škola pro udržitelný život

Síť Ekoškol ČR

Přírodní učebna pod starým hradem

Environmentální výchova pro školy v Jihomoravském kraji (GG 1.1)

Praktická environmentální výchova pro pedagogy (LGG 1.3)

Podpora dalšího vzdělávání pro pedagogy v environmentální oblasti (E-studovna)

Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi - vzdělávání

Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi - monografie

Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů

EVP Hospodářství u Šnofouse

Síť ekoporaden v JMK

Specializační kurz pro koordinátory EVVO

Doplnění sítě EVVO v JMK

Environmentální legislativa a dobrá praxe v činnosti podniků a institucí

Kolej Aleše Záveského - programy DVPP

Kolej Aleše Záveského - rekonstrukce budovy

Síť ekologických poraden v JMK

Příroda Vysočiny je naší učebnou

Zvýšení kapacity Lipky pro ekologické výukové programy

© LIPKA 2020