cvyk

 

Realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008248

Realizátor projektu: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Partner projektu: NaZemi, z.s.

Cestou vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílová skupina:

Pedagogové základních škol. Zapojeno bude 20 pedagogů z osmi základních škol Jihomoravského a Olomouckého kraje.

 

Cíl projektu:

Podpořit pedagogy v zavádění formativního hodnocení a využít přitom sadu kritérií vývojového kontinua (www.odpovednejednani.cz) rozvíjejícího kompetenci k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem (součást klíčových kompetencí RVP). Dílčím cílem je pak zpřesnění kontinua na pozici pojmenovaných výstupů a příkladů dobré praxe (tzv. ukazatelů).

 

pedagogové

 

Výstupy projektu

Informativní článek o výstupech projektu s ukázkou práce s cíli naleznete také na RVP.cz. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré použité materiály, obrázky, grafy, fotografie, nahrávky, atd. ve výstupech autorským dílem týmu tvůrců výstupů projektu, popř. pocházejí z volných databází, které není potřeba citovat. Veškeré fotografie a nahrávky ve výstupech jsou použity v souladu s GDPR. Výstupy projektu spadají pod licenci CC BY-SA 4.0, další použití musí odpovídat požadavkům GDPR (zejména co se týče videoukázek), při případném dalším použití je třeba podmínky GDPR dodržet. Výstupy obsahují:

 

 

 

Databanka námětů pro zavádění formativního hodnocení do praxe

Databanka námětů pro zavádění formativního hodnocení do praxe vznikla na základě strukturovaných rozhovorů v délce cca 60 minut se zástupci a zástupkyněmi čtyř škol zapojených do projektu. Školy zapojené do rozhovorů jsou v různé fázi zavádění formativního hodnocení do procesu výuky. Některé z nich se zaváděním formativního hodnocení ve výuce na počátku projektu začínaly, jiné byly ve velmi pokročilé fázi práce s hodnocením podporujícím učení. Stejně tak vzorek zapojených škol reprezentuje různé typy škol stran velikosti i geografické lokace. Dále je součástí text o zavádění modelu formativní školy a na základě focus group jsou definovány překážky zavádění formativního hodnocení a podmínky, které musí nastat pro zavedení do školní praxe.

 

náměty model formativní školy překážky

VŠE KE STAŽENÍ

 

databanka konkrétních příkladů dobré praxe v zavádění formativního hodnocení

Výstup obsahuje databanku konkrétních příkladů dobré praxe v zavádění formativního hodnocení v digitální podobě. V rámci projektu byl vytvořen dokument - nástroj "příprava na výuku", který napomáhal učitelům v cílování, tematickému zaměření hodiny, plánování hodnocení dle kriterií, diferenciaci výuky, návaznosti na RVP, včetně reflektování použitých metod ad. V jednotlivých souborech tak naleznete ukázky příkladů dobré praxe učitelů, kteří aktivně nástroj "příprava na výuku" využívali. Dále jsou k vidění ukázky sebehodnocení žáků a ukázky popisné zpětné vazby od učitele k žákovi.

 

bezobratlí svátky popis
desetinná čísla DČ venku dopis
průměr čas sloveso
pohyb zlín savci
příroda dělení recepty

sebehodnocení

VŠE KE STAŽENÍ

Databanka videonahrávek z hodin s využitím formativního hodnocení

Videonahrávky, které dokumentují výukovou hodinu, postup nebo situaci spojenou s formativním hodnocením a jsou doplněny komentářem a identifikovaným formativním prvkem. Playlist kromě videí z výuky obsahuje také záznam z konference a záznam z webináře. Záznamové listy k videím jsou dostupné zde.

 

 

 

Matematika Savci Matematika 2
Diagnostický rozhovor Sebereflexe Přírodopis
Novinová zpráva Sebehodnocení Středová souměrnost

VŠECHNA VIDEA NALEZNETE V PLAYLISTU NA YOUTUBE

Návrh struktury a obsahu programů DVPP zaměřených na zavádění formativníHO hodnocení

Návrh struktury a obsahu DVPP zaměřené na zavádění formativní hodnocení na základní škole (pro 1. i 2. stupeň). Navržené DVPP je rozděleno do dvou úrovní. První je základní verze v rozsahu 16 hodin, rozšířená verze programu je v délce 48 hodin. Kurz je zaměřený na porozumění principům formativního hodnocení, zejména tří základních pilířů (stanovení cílů, práce s kritérii, popisná zpětná vazba) a následné osvojení základů dovednosti formativně žáky hodnotit. Proto je zde věnován dostatečný prostor pro praxi, sdílení zkušeností účastníků, zvědomování si vlastního posunu, a to nejen v porozumění a v získaných dovednostech, ale i v celkovém přístupu v učení žáků. V kurzu dochází k propojování formativního hodnocení a s cíli z Vývojového kontinua odpovědného jednání k přírodě a lidem.

 

základní DVPP Rozšířená DVPP

VŠE KE STAŽENÍ

Další materiály v digitální podobě

Tato otevřená databanka materiálů v digitální podobě obsahuje zejména ukázky hodnocení žáků s využitím popisného jazyka, zaměřuje se na hodnocení v rámci různých časových úseků (bezprostřední, týdenní, měsíční, čtvrtletní, pololetní, závěrečné, distanční), obsahuje záznam ze závěrečné konference projektu, záznam webináře, podcast hodnocení na dálku, odborný příspěvek do diskuze.

 

 

 

 

VŠE KE STAŽENÍ

 

Vývojové kontinuum odpovědného jednání k přírodě a lidem doplněné o ukázky výukových lekcí ke vzdělávacím cílům kontinua

 

 

Materiál odkazuje na sadu vzdělávacích cílů, tzv. Vývojové kontinuum, směřující k rozvoji kompetence k odpovědnému jednání k přírodě a lidem. Kontinuum bylo v rámci projektu upraveno pro potřeby pedagogů 1. a 2. st. ZŠ a doplněno 28 výukovými lekcemi, které rozvíjejí 6 jeho oblastí: Vnímavost, Vztah k místu, Systémy a děje, Badatelské dovednosti, Řešení problémů a Připravenost jednat. U některých lekcí je zařazena také ukázka výstupu.

 

Zpřesněné a ověřené Vývojové kontinuum odpovědního jednání k přírodě a lidem naleznete na webu www.odpovednejednani.cz.

 

 

Vnímavost Vztah k místu Systémy a děje
Badatelské dovednosti Řešení problémů Připravenost jednat

VŠE KE STAŽENÍ

 

O projektu

Cílem projektu Cestou vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení bylo podpořit 20 pedagogů z Jihomoravského a Olomouckého kraje v zavádění formativního hodnocení do běžné praxe škol a využít přitom sadu kritérií vývojového kontinua rozvíjejícího kompetenci k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem, která vznikla v rámci projektu CIVIS (MIKULICOVÁ, Hana a kol., 2019. Vývojové kontinuum odpovědného jednání k přírodě a lidem [online]. Brno [cit. 2021-10-25]. Dostupné z: http://www.odpovednejednani.cz/vyvojove-kontinuum). Učitelé se společně setkávali ve dvou formativních skupinách 6x ročně, kde si vyměnili zkušenosti a účastnili se vzájemně náslechových hodin.

 

 

Na podzim roku 2021, kdy se projekt chýlil ke svému konci, jsme uspořádali závěrečnou konferenci UČÍM PRO ZMĚNU, na které vystoupili především učitelé se svými zkušenostmi, které načerpali v průběhu tří let. Jejich příspěvky teoreticky rámovala doc. Jana Kratochvílová z pedagogické fakulty MU, která v průběhu celého projektu poskytovala garanci v oblasti formativního hodnocení. Na konferenci vystoupili také další aktéři vzdělávací politiky v rámci diskuzního panelu, kteří podporují zavádění formativního hodnocení do škol. Celou konferenci lze zhlédnout na Youtube kanále Lipky.

 


Z projektu vzniklo velké množství výstupů, ať už se jedná o videoukázky z reálné výuky učitelů nebo ukázky příprav na výuku, (sebe)hodnocení žáků, inspirace do výuky, ověřené Vývojové kontinuum odpovědného jednání k přírodě a lidem apod. Výstupy naleznete v databázi OP VVV nebo na webovém portále RVP.cz. Nositelem projektu je Lipka a partnerem projektu je brněnská organizace NaZemi.

 

Manažerka projektu: Jana Frödová, jana.frodova@lipka.cz, 602 644 535

Logolink

Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace

IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447
ID datové schránky: fqbk27z
Lipová 233/20, Brno, +420 543 330 838
lipka@lipka.cz   
Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.